English
Mliekárenská 5, Bratislava, +421 2 2090 2728  |  E-mail

Obchodné centrum CENTRO

Nitra
1 300 m2

Obytný súbor Koprivnica

Bratislava
1 400 m2

Transpertrol

Miletičová ul. Bratislava
600 m2

Štátny ústav pre kontrolu liečív

Kvetná ul. Bratislava
2 800 m2

PSS administratívna budova

Bajkalská ul. Bratislava
1 400 m2
KERATWIN K1
FASÁDNY SYSTÉM
Ponúkame širokú škálu materiálových a farebných riešení od typyzovaných fasádnych prvkov až po netradičné formáty a farby vyrábané na zakázku. Nami navrhované riešenia pre odvetrané fasády vznikajú tímovou spoluprácou našich inžinierov a architektov pri stálom dialógu so zákazníkom. Ich spoločným cieľom je dosiahnuť krásu a individualitu odvetranej fasády, jej bezchybné fungovanie a dlhoročnú životnosť tak fasády ako aj stavby ktorú pokrýva.

Na každú odvetranú fasádu náš tím vypracováva projektovú dokumentáciu ktorá obsahuje:
  • návrh architektonického a farebného riešenia
  • podrobný kladačský plán a výkaz výmer
  • rozkreslenie každého detailu
  • statické prepočty
  • výpočty zo stavebnej fyziky, napr. výpočet tepelného odporu
  • časový plán výstavby
  • ďaľšie potrebné výpočty a detaily
Celý proces montáže zabezpečujeme vlastnými i externými, našou firmou dlhodobo preverenými pracovníkmi. Každá fasáda má vlastného stavbyvedúceho a skupinu montážnych pracovníkov od svojho začiatku až po odovzdanie klientovi. Kvalitu každého použitého materiálu priebežne kontrolujeme a informujeme o výsledkoch nášho klienta i výrobcu materiálov. Výsledok každého diela (odvetranej fasády), skúsenosti i prípadné problémy počas výstavby sú spoločne prediskutované na pravidelných mítingoch zodpovedných pracovníkov.

Nami zhotovované fasády sa vyznačujú profesionálnym prevedením aj najmenších detailov, používaním odskúšaných a kvalitných materiálov, minimálnou údržbou počas životnosti  stavby a výbornými tepelnoizolačnými aj protihlukovými vlastnosťami.